Polisolokaty
Polisolokaty

Kancelaria specjalizuje się m.in. w odzyskiwaniu opłat likwidacyjnych pobieranych przez ubezpieczycieli w momencie rozwiązania umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.  Zapewniamy wszechstronne doradztwo i kompleksową obsługę prawną całego procesu, na wszystkich jego etapach.

Występujemy przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym (TU) z roszczeniami o zwrot bezprawnie pobranych opłat likwidacyjnych, wnosząc jednocześnie o zasądzenie należnych odsetek ustawowych oraz zwrot kosztów postępowania.

Rozpoczęcie współpracy: 

W pierwszej kolejności prosimy o przesłanie nam skanów dokumentów wręczonych Państwu przy zawarciu umowy ubezpieczeniowej z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zbiór takich dokumentów prosimy przesłać na adres: info@pomocprawna24.pl. Po otrzymaniu skanów przeprowadzimy bezpłatnie weryfikację umowy pod kątem możliwości wystąpienia o zwrot opłaty likwidacyjnej. Bezpłatna analiza dotyczy między innymi wystąpienia tzw. przesłanek abuzywności w konkretnej umowie, przedawnienia roszczeń oraz innych kwestii istotnych z punktu widzenia ewentualnego powództwa przeciwko TU.

W razie pozytywnej weryfikacji pod kątem wystąpienia z roszczeniem przeciwko TU, Kancelaria przedstawi ofertę. Po zaakceptowaniu oferty, Kancelaria przygotuje projekt umowy dotyczącej obsługi prawnej. Niezwłocznie po zawarciu umowy Kancelaria podejmie działanie celem realizacji roszczenia.

© PomocPrawna24.pl. Wykonanie: strony internetowe słupskstrony www słupsk