Ubezpieczenia NWW
Ubezpieczenia NWW

Kancelaria pomaga kredytobiorcom w odzyskaniu pieniędzy wpłaconych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Oferujemy przygotowanie stosownego pozwu oraz reprezentowanie przed sądem w celu odzyskania wpłaconych pieniędzy.

Rozpoczęcie współpracy: 

W pierwszej kolejności prosimy o przesłanie nam skanu Państwa umowy kredytowej, a także aneksy, które dotyczyły ubezpieczenia niskiego wkładu. Zbiór takich dokumentów prosimy przesłać na info@pomocprawna24.pl. W mailu prosimy podać również sumę wszystkich składek "ubezpieczenia" uiszczonych bankowi. Po otrzymaniu skanów przeprowadzimy bezpłatnie weryfikację umowy pod kątem możliwości wystąpienia o zwrot składek, które zostały zapłacone bankowi.

Bezpłatna analiza dotyczy między innymi wystąpienia tzw. przesłanek abuzywności w konkretnej umowie, przedawnienia roszczeń oraz innych kwestii istotnych z punktu widzenia ewentualnego powództwa przeciwko bankowi. W razie pozytywnej weryfikacji pod kątem wystąpienia z roszczeniem przeciwko bankowi, Kancelaria przedstawi ofertę. Po zaakceptowaniu oferty, Kancelaria przygotuje projekt umowy dotyczącej obsługi prawnej. Niezwłocznie po zawarciu umowy Kancelaria podejmie działanie celem realizacji roszczenia.

© PomocPrawna24.pl. Wykonanie: strony internetowe słupskstrony www słupsk