Nasze wyroki

V ACa 1122/22 W dniu 8 marca 2023 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku - V Wydział Cywilny, SSA Mariusz Nowicki wyrokiem o sygn. akt V ACa 1122/22 na skutek apelacji mBank S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 30 maja 2022 r., sygn. akt I C 878/21 oddalił apelację i zasądził na rzecz naszych Klientów koszty procesu.
III C 2451/22 W dniu 8 marca 2023 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny, SSR del. Agnieszka Perehubka wyrokiem o sygn. akt III C 2451/22 ustalił, iż umowa kredytu z kwietnia 2006 r. zawarta z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna i zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 173.308,12 zł wraz z odsetkami oraz kosztami sądowymi.
XV C 2536/22 W dniu 7 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, SSO Beata Witkowska wyrokiem o sygn. akt XV C 2536/22 ustalił, iż umowa kredytu z maja 2007 r. zawarta z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 156.877,10 zł. oraz kwotę 2.177,28 CHF wraz z odsetkami oraz kosztami sądowymi.
V Ca 2991/22 W dniu 27 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy, SSO Marcin Semeniuk wyrokiem o sygn. akt V Ca 2991/22 na skutek apelacji pozwanego mBank S.A. z siedzibą w Warszawie od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 r., sygn. akt I C 390/21 oddalił apelację banku i zasądził na rzecz naszych Klientów koszty sądowe.
VI ACa 534/22 W dniu 27 lutego 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny, SSA Ksenia Sobolewska – Filcek wyrokiem o sygn. akt VI ACa 534/22 na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 marca 2022 r., sygn. akt XXV C 1983/18 zasądził na rzecz naszych Klientów kwoty: 120.000 zł wraz z odsetkami, 107.483,41 zł wraz z odsetkami, 12.581 zł wraz z odsetkami oraz kosztami sądowymi. Sprawa przeciwko Santander Bank Polska S.A. w Warszawie.
V ACa 457/22 W dniu 9 lutego 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny, SSA Alicja Fronczyk wyrokiem o sygn. akt V ACa 457/22 na skutek apelacji naszego Klienta od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3 lutego 2022 r., sygn. akt II C 81/17 zmienił zaskarżony wyrok częściowo w ten sposób, że zasądza od mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz naszego Klienta kwotę 106.863,67 zł. z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz całość kosztów procesu.
I C 1626/20 W dniu 7 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, SSO Beata Grygiel-Stelina wyrokiem o sygn. akt I C 1626/20 ustalił, że umowa EKSTRALOKUM września 2008 r. zawarta z Kredyt Bankiem S.A. w Warszawie (obecnie Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie) jest nieważna i zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 121.232,08 zł wraz z odsetkami oraz kosztami sądowymi.
I C 633/22 W dniu 6 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, SSO Jarosław Łukowski wyrokiem o sygn. akt I C 633/22 zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 200.695,56 zł wraz z odsetkami oraz kosztami sądowymi.
XXVII Ca 2516/19 W dniu 26 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny - Odwoławczy, SSO Agnieszka Fronczak wyrokiem o sygn. akt XXVII Ca 2516/19 na skutek apelacji naszych Klientów od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 08 października 2019 r., sygn. akt I C 722/19 zasądził od mBank S.A. w Warszawie na rzecz naszych Klientów kwotę 5.929,03 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 11 marca 2019 roku do dnia zapłaty oraz zasądził koszty procesu.
XXVIII C 14800/22 W dniu 26 stycznia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, SSR del. Tomasz Leszczyński wyrokiem o sygn. akt XXVIII C 14800/22 ustalił, iż umowa kredytu z września 2008 r. zawarta z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 141.990,82 PLN wraz z odsetkami oraz kosztami sądowymi.
V ACa 52/22 W dniu 9 stycznia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny, SSA Paulina Asłanowicz wyrokiem o sygn. akt V ACa 52/22 na skutek apelacji naszych Klientów od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 30 czerwca 2021 r., sygn. akt II C 570/20 uchylił niekorzystny dla naszych Klientów wyrok w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Sprawa z powództwa Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, Oddział w Polsce.
VI C 708/20 W dniu 5 stycznia 2023 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny, SSR Łukasz Mrozek wyrokiem o sygn. akt VI C 708/20 zasądził od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszego Klienta kwotę 69.066,82 PLN wraz z kosztami sądowymi.
VI ACa 670/21 W dniu 21 grudnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny, SSA Urszula Wiercińska wyrokiem o sygn. akt VI ACa 670/21 na skutek apelacji banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 lipca 2021 r., sygn. akt XXV C 1672/20 oddalił apelację mBank S.A. w Warszawie i zasądził koszty procesu na rzecz naszego klienta.
I C 874/21 W dniu 19 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, SSO Monika Bakuła – Steinborn wyrokiem o sygn. akt I C 874/21 ustalił, iż umowa kredytu z listopada 2004 r. zawarta z Bankiem Polska Kasa Opieki S. A. w Warszawie jest nieważna i zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 27.097,40 PLN oraz 25.612,55 CHF wraz z kosztami sądowymi.
XXVIII C 4491/21 W dniu 14 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, SSO Piotr Grenda wyrokiem o sygn. akt XXVIII C 4491/21 ustalił, iż umowa kredytu z sierpnia 2008 r. zawarta z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna i zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 241.885,78 PLN wraz z kosztami sądowymi.
XVI C 335/22 W dniu 14 grudnia 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa, XVI Wydział Cywilny, SSR Agnieszka Kucharska wyrokiem o sygn. akt XVI C 335/22 ustalił, iż umowa kredytu z grudnia 2006 r. zawarta z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. w Warszawie jest objęta sankcją tzw. kredytu darmowego i zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 6.354,61 PLN oraz kwotę 2.895,97 CHF wraz z kosztami sądowymi.
I C 1050/21 W dniu 13 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Toruniu, I Wydział Cywilny, SSO Justyna Piś-Barganowska wyrokiem o sygn. akt I C 1050/21 z powództwa Getin Noble Bank SA w Warszawie oddalił powództwo i zasądził na rzecz naszego Klienta koszty procesu.
XV C 1330/22 W dniu 12 grudnia 2022r. Sąd Okręgowy w Gdańsku XV Wydział Cywilny, SSO Anna Morawska wyrokiem o sygn. akt XV C 1330/22 ustalił, iż umowa kredytu z listopada 2010 r. zawarta z Alior Bankiem S.A. w Warszawie jest nieważna i zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 79.450,81 CHF wraz z kosztami.
I C 1389/21 W dniu 5 grudnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, SSR del. Ewa Kulawik – Rudzińska wyrokiem o sygn. akt I C 1389/21 ustalił, iż umowa kredytu z marca 2007 r. zawarta z Deutsche Bank Polska S.A. w Warszawie jest nieważna i zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 345.105,03 PLN wraz z kosztami.
I ACa 1298/21 W dniu 24 listopada 2022 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, SSA Dariusz Małkiński wyrokiem o sygn. akt I ACa 1298/21 na skutek apelacji banku od wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 28 września 2021 r. sygn. akt I C 710/20 oddalił apelację Santander Bank Polska S.A. w Warszawie i zasądził koszty procesu na rzecz naszego klienta.
XXVIII C 5639/21 W dniu 22 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, SSO Aldona Szawrońska-Eliszewska wyrokiem o sygn. akt XXVIII C 5639/21 ustalił, iż umowa kredytu z marca 2007r. zawarta z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna i zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 137.846, 04 PLN oraz 29.621, 24 CHF wraz z kosztami.
XXVIII C 442/21 W dniu 21 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSO Bartłomiej Biegański wyrokiem o sygn. akt XXVIII C 442/21 ustalił, iż umowa kredytu z grudnia 2005 r. zawarta z Bankiem Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna i zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 28.876,07 PLN oraz 30.153,79 CHF wraz z kosztami.
XXV C 77/22 W dniu 18 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny, SSO Ewa Jończyk wyrokiem o sygn. akt XXV C 77/22 ustalił, iż umowa kredytu z października 2006 r. zawarta z Svenska Handelsbanken AB Spółką Akcyjną Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie jest nieważna i zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 475.766, 41 PLN wraz z kosztami.
I C 1572/19 W dniu 17 listopada 2022 r. Sąd Rejonowy w Żyrardowie I Wydział Cywilny, SSR Wojciech Rapa wyrokiem o sygn. akt I C 1572/19 z powództwa Getin Noble Bank SA w Warszawie oddalił powództwo i zasądził na rzecz naszego Klienta koszty procesu.
XV C 1764/20 W dniu 4 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku, Wydział XV Cywilny, SSO Krzysztof Braciszewicz wyrokiem o sygn. akt XV C 1764/20 ustalił, iż:
- umowa kredytu z sierpnia 2005 r. zawarta z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 220.070,55 zł. wraz z odsetkami;
- umowa z kwietnia 2007 r. zawarta z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nie ważna i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 107.840,22 zł. wraz z odsetkami;
- umowa kredytu z października 2008 r. zawarta z Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 120.022,34 zł. wraz z odsetkami oraz zasądził koszty procesu.
XXV C 852/19 W dniu 9 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny, SSO Krystyna Stawecka wyrokiem o sygn. akt XXV C 852/19 ustalił, iż umowa kredytu z lutego 2008r. zawarta z Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie jest nieważna i zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 158.956,73 PLN oraz kwotę 46.881,10 CHF wraz z kosztami.
I C 1579/21 W dniu 27 października 2022 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny, SSR Joanna Bieńkowska-Kolarz wyrokiem o sygn. akt I C 1579/21 ustalił, iż umowa kredytu z maja 2005r. zawarta z Getin Noble Bank SA w Warszawie jest nieważna i zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 9.002,34 CHF wraz z kosztami.
I C 2224/21 W dniu 27 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny, SSO Piotr Królikowski wyrokiem o sygn. akt I C 2224/21 z powództwa EOS 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w Warszawie oddalił powództwo i zasądził na rzecz naszego Klienta koszty procesu.
XXVIII C 3503/22 W dniu 25 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak wyrokiem o sygn. akt XXVIII C 3503/22 ustalił, iż umowa kredytu z maja 2008r. zawarta z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna i zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 176.643,42 PLN wraz z kosztami.
VI ACa 943/21 W dniu 25 października 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny, SSA Ksenia Sobolewska-Filcek wyrokiem o sygn. akt VI ACa 943/21 oddalił apelację Santander Bank Polska S.A. w Warszawie od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021r., sygn. akt XXV C 876/19 i zasądził na rzecz naszego Klienta koszty procesu.
VIII Ca 466/22 W dniu 21 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Toruniu VIII Wydział Cywilny Odwoławczy, SSO Włodzimierz Jasiński wyrokiem o sygn. akt VIII Ca 466/22 oddalił apelację Banku Millennium S.A. w Warszawie od wyroku Sądu Rejonowego w Chełmie z dnia 9 marca 2022 r. sygn. akt I C 214/19 i zasądził na rzecz naszego Klienta koszty procesu.
VI ACa 478/21 W dniu 14 października 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny, SSA Krzysztof Tucharz wyrokiem o sygn. akt VI ACa 478/21 oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 kwietnia 2021 r. sygn. akt XXV C 692/19 i zasądził na rzecz naszego Klienta koszty procesu.
III C 1191/22 W dniu 12 października 2022 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny, SSO Agnieszka Perehubka wyrokiem o sygn. akt III C 1191/22 ustalił, iż umowa kredytu z września 2008r. zawarta z Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) w Wiedniu, Oddział w Polsce jest nieważna i zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 12.084,78 CHF wraz z kosztami.
I C 2212/20 W dniu 4 października 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny, SSO Małgorzata Smulewicz wyrokiem o sygn. akt I C 2212/20 ustalił, iż umowa kredytu z czerwca 2007r. zawarta z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna i zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 5.407, 20 PLN wraz z kosztami.
XXVII Ca 2075/21 W dniu 4 października 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny - Odwoławczy, SSO Miłosz Konieczny wyrokiem o sygn. akt XXVII Ca 2075/21 oddalił apelację Raiffeisen Bank International AG (spółce akcyjnej) Oddziałowi w Polsce w Warszawie od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 25 maja 2021 roku, sygn. akt II C 2144/17 i zasądził na rzecz naszego Klienta koszty procesu.
I C 403/21 W dniu 29 września 2022 r. Sąd Rejonowy w Gryficach I Wydział Cywilny, SSR Wioletta Rachubińska-Wilk wyrokiem o sygn. akt I C 403/21 ustaliła, iż umowa kredytu hipotecznego zawarta z Bankiem Millennium S.A. jest objęta sankcją kredytu darmowego, zasądził na rzecz naszego Klienta od Banku Millennium S.A. kwotę 22.121,96 zł wraz z kosztami, oraz nakazał wykreślić w dziale IV księgi wieczystej hipotekę umowną kaucyjną.
IV Ca 735/19 W dniu 28 września 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny - Odwoławczy, SSO Michał Marcysiak wyrokiem o sygn. akt IV Ca 735/19 oddalił apelację mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie z dnia 17 października 2018 r. sygn. I C 1520/18 i zasądził na rzecz naszego Klienta koszty procesu.
V ACa 977/21 W dniu 8 września 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny, SSA Robert Obrębski wyrokiem o sygn. akt V ACa 977/21 oddalił apelację Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu Oddział w Polsce od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6 października 2021 r., sygn. akt II C 1866/19 i zasądził na rzecz naszego Klienta koszty procesu.
XXVIII C 15358/21 W dniu 1 września 2022 r., Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSO Aleksandra Błażejewska-Leoniak wyrokiem o sygn. akt XXVIII C 15358/21 ustalił, iż umowa kredytu z lipca 2007 r. zawarta z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna i zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 219.287,60 PLN wraz z kosztami.
XV C 1148/20 W dniu 1 września 2022 r., Sąd Okręgowy w Gdańsku, Wydział XV Cywilny, SSO Krzysztof Braciszewicz wyrokiem o sygn. akt XV C 1148/20 ustalił, iż umowa kredytu zawarta z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna i zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 336.398,17 PLN wraz z kosztami.
III C 1596/20 W dniu 9 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny, SSO Karol Kopcewicz wyrokiem o sygn. akt III C 1596/20 zasądził na rzecz naszego Klienta od mBank S.A. kwotę 110.760,69 PLN i kwotę 39.687,46 CHF wraz z kosztami.
XVI Ca 817/21 W dniu 4 sierpnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział XVI Cywilny Odwoławczy, SSO Włodzimierz Witt wyrokiem o sygn. akt XVI Ca 817/21 oddalił apelację Banku Millennium S.A. w Warszawie od wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 20 kwietnia 2021 r. sygn. akt I C 1262/19 i zasądził na rzecz naszego Klienta koszty procesu.
I C 2620/20 W dniu 26 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny, SSO Joanna Radzyńska – Głowacka wyrokiem o sygn. akt I C 2620/20 ustalił, iż umowa kredytu zawarta z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna i zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 151.412,92 PLN i kwotę 38.355,38 CHF wraz z kosztami.
XXIV C 127/20 W dniu 25 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny, SSO Paweł Pyzio wyrokiem o sygn. akt XXIV C 127/20 ustalił, iż umowa kredytu zawarta z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna i zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 102.054,98 PLN i kwotę 61.086,19 CHF wraz z kosztami.
I C 784/20 W dniu 25 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie I Wydział Cywilny, SSO Piotr Mroczek wyrokiem o sygn. akt I C 784/20 ustalił, iż umowa kredytu zawarta z Santander Bank Polska S.A. w Warszawie jest nieważna i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 300.032,44 PLN wraz z kosztami.
VI ACa 847/20 W dniu 22 lipca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny, SSA Agata Zając wyrokiem o sygn. akt VI ACa 847/20 zasądził od Getin Noble Bank S.A. w Warszawie na rzecz naszego Klienta kwotę 185.092,92 PLN i kwotę 8 829,18 CHF wraz z kosztami.
XXV C 2670/18 W dniu 15 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny, SSO Anna Pogorzelska wyrokiem o sygn. akt XXV C 2670/18 ustalił, iż umowa kredytu zawarta z Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie jest nieważna i zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 45.420,79 PLN i kwotę 32 972,25 CHF wraz z kosztami.
XXVIII C 4316/21 W dniu 13 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, SSO Agnieszka Wlekły - Pietrzak wyrokiem o sygn. akt XXVIII C 4316/21 zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 255.105,73 PLN wraz z kosztami.
IC 865/17 W dniu 11 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział I Cywilny, SSO Agnieszka Gieral- Siewielec wyrokiem o sygn. akt I C 865/17 ustalił, iż umowa kredytu zawarta z BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku jest nieważna i zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 222.653,33 PLN wraz z kosztami.
V ACa 735/21 W dniu 29 czerwca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny, SSA Edyta Mroczek wyrokiem o sygn. akt V ACa 735/21 oddalił apelację banku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S. A. z siedzibą w Warszawie od wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2021 r., sygn. akt II C 292/20 stwierdzający nieważność umowy kredytu hipotecznego i zasądził od banku na rzecz naszego Klienta koszty procesu. Wyrok prawomocny.
V ACa 113/21 W dniu 23 czerwca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny, SSA Bogdan Świerczakowski wyrokiem o sygn. akt V ACa 113/21 oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 9 listopada 2020 r., sygn. akt IV C 2339/20 stwierdzający nieważność umowy kredytu hipotecznego i zasądził od GETIN Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszego Klienta koszty procesu. Wyrok prawomocny.
I C 2576/20 W dniu 20 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny, SSO Marzena Lewicka wyrokiem o sygn. akt I C 2576/20 ustalił, iż umowa kredytu z czerwca 2007r. zawarta z Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu jest nieważna i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 37.554,20PLN oraz 41.007,85CHF i koszty procesu.
I C 878/21 W dniu 30 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, SSO Monika Bakuła – Steinborn wyrokiem o sygn. akt I C 878/21 ustalił, iż umowa kredytu zawarta z mBank S.A. w Warszawie jest nieważna i zasądził na rzecz naszych Klientów koszty procesu.
I C 498/22 W dniu 30 maja 2022 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny, SSO Igor Zduński wyrokiem o sygn. akt I C 498/22 ustalił, iż umowa kredytu zawarta z Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu jest nieważna i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 44.941,95 PLN wraz z kosztami.
I ACa 546/21 W dniu 14 kwietnia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku I Wydział Cywilny, SSA Grażyna Wołosowcz wyrokiem o sygn. akt I ACa 546/21 oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 7 kwietnia 2021 r. sygn. akt I C 1917/18 uchylającego nakaz zapłaty. Sąd Apelacyjny uznał umowę za nieważną i zasądził od mBank S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz naszego Klienta koszty procesu. Wyrok prawomocny.
XVI Ca 574/21 W dniu 6 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział XVI Cywilny Odwoławczy, SSO Sylwia Kamińska wyrokiem o sygn. akt XVI Ca 574/21 oddalił Apelację Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu od wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 2 marca 2021 r., sygn. akt I C 497/20 i zasądził na rzecz naszego Klienta koszty procesu.
XXV C 1983/18 W dniu 29 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny, SSO Adam Mitkiewicz wyrokiem o sygn. akt XXV C 1983/18 ustalił, iż umowa kredytu zawarta z Santander Bank Polska S.A. jest nieważna i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 120.064,90 PLN wraz z kosztami.
II C 3100/20 W dniu 17 marca 2022 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny, SSR Paweł Birski wyrokiem o sygn. akt II C 3100/20 oddalił powództwo Raiffeisen International S.A. i zasądził na rzecz naszego Klienta koszty procesu.
XXVIII C 6939/21 W dniu 17 marca 2022r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, SSO Tomasz Niewiadomski wyrokiem o sygn. akt XXVIII C 6939/21 ustalił, iż umowa kredytu z grudnia 2003r. zawarta z Bankiem BPH S.A. jest nieważna, zasądził kwotę 817.641,84 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie i zasądził na rzecz naszych Klientów koszty procesu.
I ACa 376/21 W dniu 15 marca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny, SSA Marek Machnij wyrokiem o sygn. akt I ACa 376/21 oddalił apelację mBank S.A. od korzystnego wyroku i zasądził na rzecz naszego Klienta koszty procesu.
IX Ca 1471/21 W dniu 10 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy, SSO Agnieszka Żegarska wyrokiem o sygn. akt IX Ca 1471/21 oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. od wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 27 października 2021 r., sygn. akt I C 1579/21 i zasądził na rzecz naszego Klienta koszty procesu.
I C 70/19 W dniu 10 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie I Wydział Cywilny, SSR del. Michał Siemieniec wyrokiem o sygn. akt I C 70/19 oddalił powództwo mBank S.A. w Warszawie i zasądził na rzecz naszych Klientów koszty procesu.
I C 214/19 W dniu 9 marca 2022 r. Sąd Rejonowy w Chełmnie I Wydział Cywilny, SSR Mariusz Siemianowski wyrokiem o sygn. akt I C 214/19 ustalił, iż umowa kredytu zawarta z Bank Millennium S.A. z lipca 2008 jest objęta sankcją kredytu darmowego, zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 29.312,69 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, oraz koszty procesu.
XII C 892/20 W dniu 25 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Łodzi XII Wydział Cywilny, SSR Anna Dhahir-Swaidan wyrokiem o sygn. akt XII C 892/20 ustalił, iż umowa kredytu zawarta z Bank Millennium S.A. z lipca 2008 jest objęta sankcją kredytu darmowego, zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 33.400 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, oraz koszty procesu.
I C 1076/20 W dniu 21 lutego 2022 r. Sąd Okręgowy w Krakowie, I Wydział Cywilny, SSO Agnieszka Włodyga wyrokiem o sygn. akt I C 1076/20 ustalił, iż umowa kredytu z lipca 2007r. zawarta z Bankiem Millenium S.A. w Warszawie jest nieważna, zasądził kwotę 71.288,84 PLN oraz kwotę 19.416,28 CHF i zasądził na rzecz naszych Klientów koszty procesu.
V Ca 1986/21 W dniu 31 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy, SSO Bogusława Jarmołowicz - Łochańska wyrokiem o sygn. akt V Ca 1986/21 oddalił apelację Raiffeisen Bank International S.A. od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy –Woli w Warszawie z dnia 11 czerwca 2021 r., sygn. akt I C 3477/20 i zasądził od banku koszty na rzecz naszych Klientów koszty procesu.
XII C 892/20 W dniu 26 stycznia 2022 r. Sąd Okręgowy w Łodzi XII Wydział Cywilny, SSO Anna Dhahir-Swaidan wyrokiem o sygn. akt XII C 892/20 ustalił, iż umowa kredytu zawarta z Bankiem Millennium S.A. jest nieważna i zasądził na rzecz naszych klientów kwotę 32.440,65 PLN wraz z kosztami.
V ACa 349/21 W dniu 10 stycznia 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny, SSA Przemysław Kurzawa wyrokiem o sygn. akt V ACa 349/21 zasądził od Alior Bank S.A. kwotę 65.567,65zł. z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8 marca 2017r. Sąd stwierdził, że dla wydania orzeczenia wystarczające było ustalenie, iż w umowie nie uwzględniono w szacunkowym całkowitym koszcie kredytu kosztu "spreadu walutowego". Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów koszty procesu.
VI ACa 81/21 W dniu 28 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny, SSA Ksenia Sobolewska-Filcek wyrokiem o sygn. akt VI ACa 81/21 oddalił apelację pozwanego Getin Noble Bank S.A. i zasądził na rzecz naszych Klientów koszty procesu
III Ca 891/21 W dniu 21 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku III Wydział Cywilny Odwoławczy, SSO Bożena Mathea wyrokiem o sygn. akt III Ca 891/21 oddalił apelację Raiffeisen Bank International S.A. od wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 19 maja 2021 r., sygnatura akt I C 579/20 i zasądził od banku koszty na rzecz naszego Klienta koszty procesu.
I ACa 207/21 W dniu 13 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny, SSA Piotr Łakomiak w wyroku o sygn. akt I ACa 207/21 oddalił apelację banku Getin Noble Bank S.A. od korzystnego wyroku dla naszych Klientów i zasądził na rzecz naszych Klientów koszty procesu.
II C 1099/19 W dniu 6 grudnia 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny, SSO Izabela Knych wyrokiem o sygn. akt II C 1099/19 ustalił, iż umowa kredytu zawarta z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach jest nieważna i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 352.650,29 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, kwotę 5.759,12 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, oraz koszty procesu.
V ACa 387/21 W dniu 4 listopada 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny, SSA Robert Obrębski wyrokiem o sygn. akt V ACa 387/21 oddalił apelację Raiffeisen Bank International S.A. od wyroku Sądu Okręgowego dla Warszawy – Pragi II C 1628/18 i równocześnie uwzględnił w całości apelację naszego Klienta.
I C 849/19 W dniu 27 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, SSO Marcin Cichosz wyrokiem o sygn. akt I C 849/19 zasądził od pozwanego Banku BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku na rzecz naszych Klientów kwotę 208.517,80 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, oraz koszty procesu.
I C 1579/21 W dniu 27 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny, SSO Joanna Bieńkowska-Kolarz wyrokiem o sygn. akt I C 1579/21 ustalił, iż umowa kredytu z maja 2005r. zawarta z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 9.002,34 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu.
XXVIII C 2588/21 W dniu 20 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, SSO Tomasz Niewiadomski wyrokiem o sygn. akt XXVIII C 2588/21 ustalił, iż umowa kredytu ze stycznia 2008 r. zawarta z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie jest nieważna i zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 160.694,50 PLN wraz z kosztami.
XXVIII C 459/21 W dniu 6 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, SSO Piotr Bednarczyk wyrokiem o sygn. akt XXVIII C 459/21 ustalił, iż umowa kredytu z lipca 2007 r. zawarta z Raiffeisen Bank International S.A. jest nieważna i zasądził na rzecz naszych Klientów koszty procesu.
II C 1866/19 W dniu 6 października 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny, SSO Sylwia Urbańska wyrokiem o sygn. akt II C 1866/19 oddalił powództwo banku i ustalił, iż umowa kredytu zawarta z Raiffeisen Bank International S.A. jest nieważna i zasądził na rzecz naszych Klientów koszty.
I C 710/20 W dniu 28 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny, SSO Rafał Kubicki wyrokiem o sygn. akt I C 710/20 od frankował umowę dawnego Kredyt Bank zasądzając nadpłatę wyrażoną w złotych za okres spłaty w CHF i wszystkie pobrane CHF-y.
I C 579/20 W dniu 21 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny, SSR Małgorzata Nowicka - Midziak wyrokiem o sygn. akt I C 579/20 zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International S.A. na rzecz naszego Klienta kwotę 64.932,71 zł. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, oraz koszty procesu.
XXVII Ca 622/21 W dniu 17 września 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy, SSO Katarzyna Małysa wyrokiem o sygn. akt XXVII Ca 622/21 oddalił apelację Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli w Warszawie z dnia 21 stycznia 2021 r., sygn. akt I C 4088/18 i zasądził na rzecz naszego klienta koszty procesu.
I C 139/18 W dniu 31 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział I Cywilny, SSO Agnieszka Wieczorek wyrokiem o sygn. akt I C 139/18 oddalił powództwo Banku BPH S.A. z siedzibą w Warszawie i zasądził na rzecz naszego Klienta koszty procesu.
V Ca 1926/21 W dniu 11 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy, SSO Bogusława Jarmołowicz- Łochańska wyrokiem o sygn. akt V Ca 1926/21 oddalił apelację banku od wyroku z dnia 31.05.2021 r. I C 2105/20 SSR Michał Maj, gdzie na rzecz naszego Klienta została zasądzona kwota 73.600 pln, oraz koszty procesu.
I ACa 506/21 W dniu 12 stycznia 2021 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny, SSA Jolanta Solarz, SSA Magdalena Cichocka, SSO del. Krzysztof Rudnicki wyrokiem o sygn. akt I C 883/19 oddalił apelację banku BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie od korzystnego wyroku dla naszych Klientów i zasądził na ich rzecz koszty procesu.
I C 202/19 W dniu 5 stycznia 2021 r. Sąd Okręgowy w Katowicach I Wydział Cywilny, SSO Jolanta Polko wyrokiem o sygn. akt I C 202/19 oddalił powództwo Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie i zasądził na rzecz naszych Klientów koszty procesu.
I C 1168/18 W dniu 14 grudnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, SSO Monika Bakuła -Steinborn w wyroku o sygn. akt I C 1168/18, ustalił nieważność umowy kredytu mBank S.A.
I C 1443/19 W dniu 26 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga I Wydział Cywilny, SSO Eliza Nowicka - Skowrońska wyrokiem o sygn. akt I C 1443/19 oddalił powództwa Getin Noble Bank S.A. i ustalił nieważność umowy i zasądził na rzecz naszego Klienta koszty procesu.
I C 1443/19 W dniu 26 listopada 2020 r. SO Warszawa-Praga, I Wydział Cywilny, SSO Eliza Nowicka – Skowrońska w sprawie o sygn. akt I C 1443/19 ustalił nieważność umowy Getin Noble Bank S.A.
XV C 624/19 W dniu 25 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku, XV Wydział Cywilny, SSO Piotr Pancer, wyrokiem o sygn. akt XV C 624/19 ustalił na posiedzeniu niejawnym nieważność umowy Polbank.
XXV C 515/19 W dniu 13 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, SSO Paweł Duda w sprawie o sygn. akt XXV C 515/19 ustalił nieważność umowy dawnego Polbank.
IV C 2339/20 W dniu 9 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny, SSO Monika Włodarczyk wyrokiem o sygn. akt IV C 2339/20 ustalił, iż umowa kredytu zawarta z Getin Noble Bank S.A. jest nieważna i zasądził na rzecz naszych Klientów koszty procesu.
IX Ca 479/20 W dniu 23 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny, SSR Mariusz Siemianowski wyrokiem o sygn. akt IX Ca 479/20 ustalił, iż umowa kredytu zawarta z GE Money jest objęta sankcją kredytu darmowego oraz zasądził na rzecz naszych Klientów koszty procesu.
I C 561/19 W dniu 23 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny, SSO Szymon Pilitowski w sprawie o sygn. akt I C 561/19 ustalił nieważność umowy kredytu dawnego Raiffeisen Bank.
I C 855/17 W dniu 15 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku I Wydział Cywilny, SSO Ewa Karwowska w sprawie o sygn. akt I C 855/17 ustalił, że umowa Polbank z 2010r. jest nieważna.
IX Ca 479/20 W dniu 9 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Odwoławczy, w sprawie o sygn. akt IX Ca 479/20 ustalił, iż umowa kredytu zawarta z GE Money S.A. jest objęta sankcją kredytu darmowego.
XXV C 2950/18 W dniu 8 września 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny, SSO Piotr Bednarczyk w wyroku o sygn. akt XXV C 2950/18 ustalił, że umowa kredytu zawarta z Raiffeisen Bank S.A. jest nieważna i zasądził całość kwot na rzecz naszego Klienta.
XXV C 289/17 W dniu 20 sierpnia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny, SSO Agnieszka Włodarczyk wyrokiem o sygn. akt. XXV C 289/17 ustalił, że umowa kredytu zawarta z Getin Noble Bank S.A. jest nieważna.
I ACa 99/19 W dniu 30 lipca 2020 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie I Wydział Cywilny, SSA Robert Jurga, SSA Jerzy Bess, SSA Teresa Rak wyrokiem o sygn. akt I ACa 99/19 ustalił, iż umowa kredytu zawarta z BPH jest nieważna.
I C 3575/19 W dniu 21 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie I Wydział Cywilny, SSR Katarzyna Błesińska – Kozłowska wyrokiem o sygn. akt I C 3575/19 ustalił, iż umowa kredytu zawarta z GE Money jest objęta sankcją kredytu darmowego, oraz zasądził na rzecz naszych Klientów koszty procesu.
II C 65/18 W dniu 5 lutego 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie II Wydział Cywilny, SSO Magdalena Antosiewicz wyrokiem o sygn. akt II C 65/18 ustalił, iż umowa kredytu zawarta z mBank jest nieważna, zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 220.000 PLN wraz z kosztami procesu.
VI C 1923/18 W dniu 3 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia VI Wydział Cywilny, SSR Joanna Jezierska wyrokiem o sygn. akt VI C 1923/18 ustalił, iż umowa kredytu zawarta z mBank została „ofrankowana”, zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 65.000 PLN wraz z kosztami procesu.
XXV C 1934/16 W dni 20 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny, SSO Tomasz Gal oddalił wyrokiem o sygn. akt XXV C 1934/16 powództwo banku przeciwko naszym Klientom wskazując w uzasadnieniu, iż umowa jest umowa w PLN z oprocentowaniem jak dla kredytu „frankowego”.
© PomocPrawna24.pl. Wykonanie: strony internetowe słupskstrony www słupsk